SV / EN

SV / EN

Meny

Pressmeddelande

Tingstad Group AB förvärvar OptiPack AB

2022-12-06

Tingstad Group AB förvärvar OptiPack AB.

OptiPack AB är en dynamisk förpackningsutvecklare som är känd för högklassig service och kvalitet samt trygga leveranser. OptiPack förser skandinaviska marknaden med högkvalitativa produkter, hög service, toppmodern teknik, lång erfarenhet och stabilitet. Man levererar till livsmedel, transport, och byggindustrier. Inom företaget finns det en unik kompetens, detta i kombination med toppmodern
teknik innebär att OptiPack vänder sig till kunder med höga krav.

Tingstad Group AB är moderbolag för Norbag AB och Jonsac AB som bedriver tillverkning av bärkassar, påsar och industrisäckar.

”Vi ser det som en mycket stor fördel att med en stark och investeringsvillig ägare utveckla oss till att bli mer kompletta, höja våra ambitioner för att möta de krav och normer som vi med säkerhet vet att våra kunder kommer att efterfråga”, säger Ulrik Fauhlér, VD på OptiPack.

”Tingstad Group är inne i en expansiv fas, vi ser framför oss höga krav från kunder och ett mycket
stort intresse att köpa lokala produkter tillverkade av skandinavisk råvara producerade nära kundernas
verksamhet. Vi ser framför oss en ambitiös plan med fokus på investeringar för att möta framtiden”,
menar Paul Jigberg.

”Bolagen delar syn på hur affärer skall bedrivas, att bolaget får en stark och investeringsvillig ägare
gör att framtiden för OptiPack, dess kunder, medarbetare och leverantörer ser mycket ljus ut, avslutar
Ulrik Fauhlér”.

För ytterligare information:
Paul Jigberg, Tingstad Group AB. paul.jigberg@tingstad.se Tel 070-8827201
Ulrik Fauhlér, OptiPack AB. ulrik.fauhler@optipack.se Tel 070-6446347

Om Tingstad Group
Grundades 1959, verksamt i Norden, omsätter 3500 mkr och sysselsätter 550 medarbetare.
Huvudkontoret är beläget i Göteborg.

Om OptiPack
Grundades 1917, vänder sig till kunder i Skandinavien, omsätter 90 mkr och sysselsätter 25
medarbetare. Produktion sker i Sunne.

SV / EN

SV / EN

I want to know more

Today, OptiPack AB is a leading player in the Scandinavian packaging market, we provide the market with high-quality products, high service, state-of-the-art technology, long experience and stability. Our main market is Scandinavia, where we supply food packaging, transport packaging and products to the construction industry.