SV / EN

SV / EN

Meny

Vår teknik

OptiPack AB är en dynamisk förpackningsutvecklare som är kända för högklassig kvalitet, service och leveranssäkerhet.

Vi producerar förpackningtryck & barriärlösningar med senaste tekniken

OptiPack AB är en dynamisk förpackningsutvecklare som är kända för högklassig kvalitet och service samt vår trygga leveranssäkerhet. Vi trycker, konverterar och förädlar förpackningsmaterial och erbjuder senaste tekniken inom HD flexo på papper och papperslaminat för livsmedel och farmaceutiska sektorn samt för industri och transportförpackningar. Vår produktion är i Sunne och våra kunder finns främst i Norden

HD flexo - kvalitet före allt

Utvecklingen inom Flexotryck har gjort det möjligt att producera på högsta nivå. HD-Flexo är en teknik som vi jobbar med, men vi följer även utvecklingen noga för att alltid vara i framkant.

HD-Flexo i samarbete med ny teknik inom färg och separationer ger oändliga möjligheter för ett attraktivt förpackningstryck.

Colour Management.      

Färgstyrning eller färghantering (eng. colour management) avser den process att åstadkomma ett förutsägbart färgresultat mellan två eller flera färgenheter (t.ex. mellan en datorskärm och skrivare för att simulera det färdiga tryckresultatet. För att göra färgmatchning mellan färgenheter möjlig används i dag ICC-profiler, som bl.a. beskriver färgenheters färgkaraktäristik. För att kunna uppnå repeterbara resultat under och mellan produktionskörningarna måste ”fingeravtrycket” köras under normala förhållanden – i rätt produktionshastighet, med justerad tryckfärg och rena aniloxer. Den tryckta profilen mäts in och används för att simulera rätt papperskvalitet och kunna göra korrekta färgkorrigeringar av bilderna på förpackningen.

EXTENDED GAMUT PRINTING

EGP – Expanded Gamut Printing trycks med CMYK + OGV. Genom att lägga till Orange, Grön och Violet (OGV) ökar utbudet av färger och man uppnår en effektivare produktion. OGV används istället för att växla mellan många olika PMS specialfärger. EGP – reducerar material och energiförbrukningen i tryckprocessen vid jämförelse med traditionell tryckning där PMS färger används.
Succén är att endast trycka med processfärger CMYKOGV. OptiPack har som drivande inom denna produktionsmetod möjliggjort för varumärkesägare att uppnå ett mer miljömässigt hållbart resultat för förpackningstryck – Mer hållbart.

Proofing

Med ett förutsägbart resultat varje gång – simulerat på ditt eget underlag! OptiPack kan erbjuda ett urval av korrektursystem. Alla våra korrektur är gjorda med profiler så kvalitet och färger garanteras varje gång.

Säkerhet & Hygien

För att kunna producera bra resultat och säkra leveranser är vår arbetsmiljö en av de viktigaste frågorna för oss. Våra medarbetare skall känna sig trygga på jobbet. Vi har även hygiencertifikat för vår produktion så att även kundens produkter skall vara säkra.

SV / EN

SV / EN

I want to know more

Today, OptiPack AB is a leading player in the Scandinavian packaging market, we provide the market with high-quality products, high service, state-of-the-art technology, long experience and stability. Our main market is Scandinavia, where we supply food packaging, transport packaging and products to the construction industry.