SV / EN

SV / EN

Meny

Hur vi tänker kring miljö

Mot ett hållbart och bio-baserat samhälle

Grunden för OptiPacks verksamhet är i första hand vår förnybara råvara: skogen.

För att kunna ställa om till ett hållbart och bio-baserat samhälle är det avgörande att vi minskar behovet av fossila råvaror och energikällor. Med utgångspunkt papper som kommer från den växande skogen arbetar vi ständigt för att påskynda omställningen till ett hållbart och bio-baserat samhälle. Vi gör det genom att erbjuda högkvalitativa bio-baserade förpackningsmaterial till människor i hela världen. Med ökad efterfrågan på de produkter som är vår stolthet – förnyelsebara, återvinningsbara förpackningar som bidrar till minskat avfall och ett hållbart samhälle.

Vårt miljöarbete ska baseras på ett långsiktigt engagemang och miljömedveten personal. OptiPack ska upplevas som ett företag med ett genuint miljöansvar. Vi ska medverka till att minimera och minska vår del av den negativa belastningen på miljön genom ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar. Våra insatser riktas främst mot tre huvudområden: utsläpp till luft och vatten, avfall, energi.

Överflödig energi

Överflödig energi som uppstår i processen försöker vi utnyttja effektivt. Vår verksamhet baseras på ISO 9001, ISO 14 001, FSSC 22 000 och FSC® C134807 certifieringar. Vårt arbete med att se över och förbättra arbetssätt för att minska vår miljöpåverkan pågår fortlöpande.

SV / EN

SV / EN

I want to know more

Today, OptiPack AB is a leading player in the Scandinavian packaging market, we provide the market with high-quality products, high service, state-of-the-art technology, long experience and stability. Our main market is Scandinavia, where we supply food packaging, transport packaging and products to the construction industry.