SV / EN

SV / EN

Meny

Om Optipack

OptiPack är ett privatägt företag med mer än 100 års tradition. Företaget grundades i Sunne redan 1917.

OptiPack är ett privatägt företag med mer än 100 års tradition.

Företaget grundades i Sunne redan 1917. År 2018 bytte företag sitt ägande och byggde ut vår produktionsanläggning i Sunne med ytterligare 500 m2 och investerade över 30 miljoner i maskiner med senaste absolut senaste tekniken.

Idag är OptiPack AB en ledande aktör på den Skandinaviska förpackningsmarknaden, vi förser marknaden med högkvalitativa produkter, hög service, toppmodern teknik, lång erfarenhet och stabilitet. Vår huvudmarknad är Skandinavien där vi levererar livsmedelsförpackningar, transportförpackningar och produkter till byggnadsindustrier.

Kvalitet & miljö

I ett led i vårt miljötänk använder vi den senaste moderna tekniken och optimerade förpackningslösningar. En välplanerad förpackning med optimala råvaror resulterar i en förpackning som skyddar produkten, på detta sätt minskas onödigt matavfall. Vi erbjuder våra kunder barriärer tillverkade av traditionella och förnyelsebara resurser. Genom att erbjuda detta kan vi minska vår påverkan på koldioxidutsläppet. På sikt, när teknologin och råvarorna utvecklas, hoppas vi kunna erbjuda produkter med 100 % förnyelsebart innehåll.

Överflödig energi som uppstår i processen utnyttjar vi effektivt och vårt mål är att en dag bli självförsörjande på energi. Vår verksamhet styrs av certifierade ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14 001, FSSC 22 000 och FSC® C134807. Vårt arbete med att se över och förbättra arbetssätt för att minska vår miljöpåverkan pågår fortlöpande.

Säkerhet & Hygien

För att kunna producera bra resultat och säkra leveranser är vår arbetsmiljö en av de viktigaste frågorna för oss. Våra medarbetare skall känna sig trygga på jobbet. Vi har även hygiencertifikat för vår produktion så att även kundens produkter skall vara säkra.

SV / EN

SV / EN

I want to know more

Today, OptiPack AB is a leading player in the Scandinavian packaging market, we provide the market with high-quality products, high service, state-of-the-art technology, long experience and stability. Our main market is Scandinavia, where we supply food packaging, transport packaging and products to the construction industry.